Volontiranje poslovnog sektora podrazumijeva volonterski angažman zaposlenika neke tvrtke koji se odvija unutar radnog vremena zaposlenika odnosno u organizaciji tvrtke u kojoj rade, a koji pomaže neprofitnome sektoru i doprinosi razvoju zajednice. Najčešće se taj dobrovoljni angažman odnosi na uključivanje zaposlenika u različite aktivnosti/akcije organizirane od strane neprofitnih organizacija. Dakle, uz klasično odgovaranje na potrebe zajednice novčanim ili materijalnim doprinosima, privatnom sektoru se otvara mogućnost da zaposlenici volontirajući pružaju svoju ekspertizu pro-bono, na korist neprofitnog sektora ili pojedinaca odnosno da zaposlenici volontiraju u aktivnostima koje nisu usko povezane s njihovim područjem rada, ali odgovaraju na neku od aktualnih potreba zajednice u kojoj djeluje njihova tvrtka. Volontiranje zaposlenika ispunjava različite elemente društveno odgovornog poslovanja kao što su življenje pozitivnih vrijednosti, prakticiranje dobrog upravljanja i etičnog poslovanja, gradnju povjerenja i odnos te pozitivan društveni utjecaj na zajednicu.

Više pročitajte u publikaciji Hrvatskog centra za razvoj volonterstva „Volontiranje zaposlenika – Preporuke za uspješno uspostavljanje volonterskog programa u poslovnom sektoru“