U posljednjih nekoliko godina svjedoci smo raznih kriznih situacija u Hrvatskoj.

Krizna stanja poput poplava, humanitarne izbjegličke krize, pandemije ili potresa jasno su pokazala važnost volonterskog angažmana. Upravo su se volonteri našli u prvim redovima zaštite ranjivih skupina, saniranja štete, socijalne i psihološke podrške, stvarajući na taj način i šireći mrežu solidarnosti kroz različite oblike povezivanja i zajedničkog djelovanja za opće dobro. Od prvih dana različitih kriznih situacija građani su reagirali i pokrenuli brojne volonterske inicijative pokazujući važnost odgovornog i energičnog civilnog društva za stvaranje otporne i brižne zajednice. Ovim vodičem upravo želimo dodatno naglasiti važnost volontiranja i uključivanja volontera u krizne situacije te značaj za razvoj otpornosti zajednice. Vodič je nastao kao rezultat sumiranih iskustava Hrvatskog centra za razvoj volonterstva i volonterskih centara koji su bili angažirani u vrijeme različitih kriznih situacije.

Naglasak je posebno stavljen na krizno volontiranje, različite oblike volontiranja u kriznim situacijama, preporuke za volontiranje u kriznim situacijama u skladu sa zakonskim uređenjem volonterstva te primjere dobre prakse uključivanja volontera u krizne situacija. Radi dodatnih informacija, vodič uključuje poveznice na različite resurse i dokumentaciju potrebnu za uključivanje volontera u krizne situacije. Njegova je namjera na jednom mjestu okupiti relevantne informacije za volontere, neformalne inicijative i organizatore volontiranja u skladu s načelima kriznog volontiranja i dobre volonterske prakse i uključivanja građana u krizne situacije. Također, primjeri unutar vodiča mogu poslužiti kao inspiracija za daljnji razvoj solidarnosti i jačanja otpornosti zajednica.

 

Cijeli vodič možete pročitati ovdje.