Ugovor o kriznom volontiranju - skraćena verzija

Ugovor o kriznom volontiranju - produžena verzija

Ugovor o volontiranju sklapaju volonter i organizator volontiranja u svrhu reguliranja međusobnih prava i obveza. Prilikom volontiranja na krizom pogođenom području još je važnije regulirati odnos između volontera i organizatora volontiranja kako bi se omogućilo volonteru da volontira u što sigurnijim uvjetima. 

Ugovor o volontiranju - primjerak

Ugovor o volontiranju sklapaju volonter i organizator volontiranja kako bi regulirali međusobna prava i obveze te druge bitne činjenice svojeg odnosa. Sklapa se na početku volonterskog angažmana, a moguće ga je sklopiti u usmenom i pisanom obliku. Obveza sklapanja ugovora u pisanom obliku regulirana je člankom 26., a bitni sastojci ugovora člankom 27. Zakona o volonterstvu.

Potvrda o volontiranju - primjerak / Volonterska knjižica

Po završetku volonterskog angažmana obveza organizatora volontiranja je izdati volonteru/ki potvrdu o volontiranju. Ona služi kao dokaz o volonterskom angažmanu te kao spomenar na volonterske aktivnosti koje je volonter/ka obavljao/la za dobrobit zajednice. Podatke koje potvrda treba sadržavati regulirani su člankom 34. Zakona o volonterstvu.
Umjesto izdavanja zasebne potvrde o volontiranju, organizator volontiranja može volonterski angažman volontera ili volonterke upisati i u njegovu/njezinu volontersku knjižicu. Volonterska knjižica omogućuje dokumentiranje većeg broja volonterskih iskustava ostvarenih kod različitih organizatora volontiranja.
Idejni koncept volonterske knjižice izradila je Udruga „Mi“ iz Splita, a izdaju ih regionalni volonterski centri u Hrvatskoj (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek).

Obrazac evidencije volonterskih sati

Obrazac služi za evidentiranje angažmana volontera/ke po danima te omogućuje praćenje broja volonterskih sati i aktivnosti koje je volonter/ka obavljao/la u organizaciji.

Opis volonterske pozicije

Obrazac omogućuje unaprijed definiran opis aktivnosti koje će volonter/ka obavljati, planirano vremensko razdoblje u kojem će se aktivnosti obavljati, očekivane rezultate te potrebna znanja i vještine za obavljanje pojedinog volonterskog angažmana.

Obrazac roditeljskog pristanka

Zakon o volonterstvu štiti maloljetne volontere, odnosno volontere s navršenih 15 godina i starije maloljetne osobe. Maloljetne osobe mogu sklopiti ugovor o volontiranju i volontirati samo uz pisanu suglasnost zakonske zastupnice ili zastupnika.

Zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja za fizičku osobu

U slučaju dugotrajnog volontiranja u kojem je volonter/ka u izravnom kontaktu s pripadnicima ranjivih skupina: djecom, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti, organizator volontiranja dužan je pribaviti posebno uvjerenje o podatcima iz kaznene evidencije te druge dokaze da volonteru/ki nije izrečena neka od mjera iz članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu i članka 10. Zakona o volonterstvu.

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje je alat za sve osobe koje dugoročno volontiraju, odnosno volontiraju redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca. Njome se potvrđuje sudjelovanje volontera/ke i opisuju se njegove/njezine aktivnosti/zadatci kao i što je volonter/ka naučio/la ili razvio/la tijekom volontiranja, koristeći kao okvir ključne kompetencije cjeloživotnog učenja.
Potvrdu nije moguće izdati retrogradno, već je prilikom dogovaranja dugotrajnog volonterskog angažmana s volonterom/kom potrebno dogovoriti hoće li mu/joj se po završetku angažmana izdati potvrda i u koju svrhu.
Potvrdu je moguće popunjavati i online na internetskoj stranici.

Vodič za popunjavanje potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje možete preuzeti ovdje.