Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva je dokument koji daje osnovne smjernice koje se žele postići u petogodišnjem razdoblju kako bi se unaprijedio postojeći i stvorio novi pravni, financijski i institucionalni sustav potpore razvoju civilnoga društva, te stvorilo poticajno okruženje za daljnji razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.  

U razdoblju od 2012. do 2016. Nacionalna strategija stvaranja okruženja poticajnog za razvoj civilnoga društva usmjerena je na četiri prioritetna područja:

  1. Institucionalni okvir za potporu razvoju civilnog društva,
  2. Civilno društvo i sudionička demokracija,
  • Osnaživanje uloge OCD-a za društveno-ekonomski razvoj i
  1. Djelovanje i daljnji razvoj civilnoga društva u međunarodnom kontekstu.

Nacionalna strategija dostupona je ovdje.

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje 2017. - 2021. još uvijek je u izradi te je dostupan njen nacrt.

Nacionalni program za razvoj volonterstva

Cilj izrade prvog Nacionalnog programa za razvoj volonterstva je izrada operativnog dokumenta za područje volonterstva s jasno definiranim ciljevima, mjerama, indikatorima i odgovornim organizacijama/institucijama za četverogodišnje razdoblje, od 2015. do 2018. godine.

Njegova izrada započela je još 2011. godine, a prvi prijedlog Nacionalnog programa izrađen je 2015. godine, kada je uslijedilo i javno savjetovanje. U ovom trenutku Nacionalni program za razvoj volonterstva još uvijek nije usvojen.

Nacrt prijedloga Nacionalnog programa za razvoj volonterstva.