Započele smo s provedbom još jednog Erasmus+ projekta, VIV - Volunteering inspired by values (Volontiranje inspirirano vrijednostima). Prošli tjedan održan je prvi sastanak u Padovi, kod naših partnera CSV di Padova e Rovigo, a u projektu osim nas, partner je i portugalska organizacija Associação Mais Cidadania.

Glavna motivacija za ovaj projekt ukorijenjena je u težnji za otvorenim i demokratskim društvom temeljenim na aktivnom sudjelovanju i angažmanu volontera te viziji VIV projekta da donese nove uvide, perspektivu i sredstva za jačanje utjecaja volontiranja na uključenost, raznolikost , toleranciju, solidarnost i europska prava i vrijednosti.

Projekt će uključiti istraživanje o vrijednostima u volontiranju, priručnik o tome kako organizirati volonterski program s većim naglaskom na pozitivne društvene vrijednosti, kurikulum i pilot edukaciju za organizatore volontiranja na tu temu i završno događanje u Hrvatskoj. #staytuned

Osim početnih dogovora oko aktivnosti projekta, posjetili smo i organizaciju Associazione Gioco e Benessere in Pediatria koja djeluje na Odjelu za pedijatriju u bolnici u Padovi i uključuje volontere koji, kroz razne aktivnosti, pružaju podršku djeci koja tamo borave. Posjetili smo i organizaciju Xena centro scambi e dinamiche interculturali koja kroz razne programe i uključivanje volontera promiče lokalne i međunarodne inicijative za razvoj osobnog i društvenog razvoja, interkulturalnog učenja i aktivnog sudjelovanja u društvu. Večerale smo također u jednom posebnom restoranu, Strada Facendo a Padova - Ristorante Etico - Cibo Arti e Incontri, radi se o zadruzi u kojoj rade izbjeglice i migranti.

HCRV VIV 2

HCRV VIV 1