Jesen u DKolektivu započela je poprilično radno uz otvaranje nekih novih tema i načina na koji volontiranje može doprinijeti smanjenju usamljenosti i izoliranosti kao i na koji način volontiranje i aktivni angažman u zajednici doprinose društvenim vrijednostima i vrijednostima EU. Ovo su teme naših novih Erasmus+ projekata.

Projekt „STOP LONELINESS, START VOLUNTEERING“ bavi se sve više rastućim problemom usamljenosti i izolacije mladih. Volontiranje kao takvo djelomično nudi odgovor na taj problem. Osnovni cilj projekta je podići svijest o volontiranju kao mogućem načinu sprječavanja i smanjivanja socijalne isključenosti mladih te kao izvora osnaživanja organizacija koje se bave mladima i organizacija koje uključuju mlade volontere. Naš cilj je pokazati i prenijeti inovativne i djelotvorne prakse (uključujući digitalne oblike volontiranja) koje mogu potaknuti mlade, posebno mlade s manje prilika, za uključivanje u volonterstvo. Želimo otkriti što mladi trebaju kako bi započeli s volontiranjem te kakvu podršku zahtijevaju od organizatora volontiranja, lokalne zajednice, nacionalnih i EU programa i politika. Nositelj projekta je Slovenska Filantropija, a u provedbu projekta uključene su i sljedeće partnerske organizacije: Volunteer Ireland, FriSe iz Danske, Centre for European Volunteering iz Belgije, e.p.a. iz Njemačke te DKolektiv – organizacija za društveni razvoj. Projekt je financiran sredstvima Erasmus+ programa.

Stop Loneliness

Projekt „POWERED BY V – Engaged Volunteering for the Future of Europe“ primjenjuje moderan i inovativan pristup volontiranju kao obliku aktivizma mladih koji potiče inicijativnost, solidarnost i značajno povećava sposobnost mladih da budu proaktivni u svojim zajednicama, a temelji se na demokratskim načelima uključivosti, interkulturalnog dijaloga i međusobnog povjerenja. Projektne aktivnosti usmjerene su na pružanje podrške organizacijama i mladima, a kako bi se iskoristio potencijal volontiranja kao pokretačka snaga za građansko obrazovanje, osnaživanje mladih i angažman u izgradnji europskog društva i jačanju demokracije, EU vrijednosti i identiteta. Ciljevi projekta usmjereni su na: poticanje boljeg razumijevanja kulturnog, društvenog, političkog konteksta i odnosa između angažmana mladih kroz volontiranje i vrijednosti EU; pružanje podrške volontiranju mladih kao transformativne snage koja doprinosi jačanju vrijednosti EU-a i otpornosti zajednica; jačanje organizacijskih kapaciteta za utjecajniji volonterski angažman mladih koji podupire vrijednosti EU.

Pod vodstvom DKolektiva – organizacije za društveni razvoj, projekt se provodi u partnerstvu sa Slovenskom filantropijom (Slovenija), Volunteer Ireland (Irska), Centrom za europsko volontiranje (Belgija), FriSe (Danska) i Regionalnim volonterskim centrom Gdansk (Poljska), a financiran je sredstvima programa Erasmus+.