Naša vrijedna volonterka psihologinja volonterka Georgina Trifunovic održava radionice Art terapije za djecu s teškoćama u razvoju. Radionice se održavaju jednom tjedno, a Georgina približava sve oblike umjetnosti djeci s poteškoama u razvoju te tako poboljšava kvalitetu života.

Lanterna 10 2022 2


Art-terapija usmjerena je razvijanju socio-emocionalnih vještina i pružanju emocionalne potpore i sigurnosno-poticajnog miljea u kojem djeca mogu kroz igru i kreativne tehnike poput terapeutskog pričanja priča, kreativne vizualizacije, plesa, glazbe, pokreta, dramatizacije, gline i plastelina, crtanja i slikanja te pijeska, igranja uloga, pričanja priča kroz koje se djetetova mašta može izraziti u tom trenutku onako kako njemu to odgovara bez prisile u sigurnom okruženju izražavati i istraživati svoje osjećaje, izražaje, ponašanja, i različite načine kako doživljavaju sebe i druge, te razvijati nove vještine suočavanja sa svakodnevnim i stresnim situacijama u kojima se nalaze.

Lanterna 10 2022 1