Period: srpanj-kolovoz-rujan

Budući da su u srpnju i kolovozu bile smanjene aktivnosti u POU, pripremale su se volonterske aktivnosti za jesenski period. Krajem kolovoza dogovaralo se volontiranje na raznim aktivnostima EU projekta „Od 15 do 115“ te je u rujnu i krenulo.

U rujnu smo prikupili velik broj volontera, od kojih neki pomažu u pripremi radionica, a neki ih pomažu i voditi. Najčešći oblik volontiranja koji je zastupljen u sklopu aktivnosti EU projekta jest pomoć osobama s invaliditetom pri sudjelovanju u radionicama – pomoć oko kretanja osobama u kolicima, pomoć u svladavanju određenih pojmova i gradiva kod tečajeva jezika i slično. Trenutno imamo volonterku na tečaju njemačkog jezika, koja pomaže u učenju polaznicima koji su se naknadno priključili na tečaj, kako bi mogli naučiti puno novih riječi i gramatike te uspješno položiti tečaj, a budući da je našim polaznicima bilo odlično na tečaju, i sama profesorica se odlučila na volontiranje kako bi produljila tečaj nakon odrađene ugovorene satnice!

U rujnu je također ponovno krenuo i tečaj španjolskog jezika, kojeg vodi jedna volonterka, ujedno i članica Udruge Srce. U narednom periodu planiramo intenzivirati volonterske aktivnosti te privući nove volontere, te upravo pripremamo i plan aktivnosti za naredne mjesece!

Slika1 Zelina

Slika2 Zelina

Slika3 Zelina