Volonterski centri su organizacije ili organizacijske jedinice usmjerene na afirmaciju vrijednosti i prakse volontiranja, omogućujući obrazovanje u području volonterskog menadžmenta, povezivanje potencijalnih volontera s prilikama za volontiranje - usklađivanje potreba organizacija za volonterima i građana koji žele volontirati, vođenje informacijskih i promotivnih kampanja, pisanje i tiskanje publikacija koje se odnose na upravljanje volonterima, provođenje istraživanja u području volonterskog rada. Dakle, volonterski centri pružaju cijeli niz usluga vezanih za unaprjeđenje i razvoj volonterstva na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini koje su usmjerene na pojedince, organizatore volontiranja te širu zajednicu u cjelini. Volonterski centri nisu “vlasnici” volontiranja nego predstavljaju resursne centre u zajednici koji djeluju proaktivno i pružaju potporu organiziranju volontiranja.

Uloga volonterskog centra u zajednici obuhvaća:

  • Pružanje informacija o volontiranju (koncept, mogućnosti, Zakon o volonterstvu…);
  • Povezivanje volontera i organizatora volontiranja = vođenje volonterske burze;
  • Savjetovanje i edukaciju djece, mladih i drugih građana o volontiranju;
  • Kreiranje kvalitetnih volonterskih programa kroz edukaciju i osnaživanje organizatora volontiranja;
  • Pokretanje i provedbu projekata usmjerenih na uključivanje svih građana i organizacija u izgradnju društva kroz volontiranje;
  • Stvaranje poticajnog okruženja za volontiranje u zajednici kroz promociju i zagovaranje.

Volonterski centri počeli su djelovati još krajem 1990-ih godina, a od 2008. godine usklađuju svoje djelovanje putem djelovanja Hrvatske mreže volonterskih centara, odnosno danas Hrvatskog centra za razvoj volonterstva, kao nacionalne platforme za razvoj volonterstva.

S obzirom na područje djelovanja, u RH djeluju regionalni i lokalni volonterski centri koji međusobno surađuju u području promocije i razvoja volonterske infrastrukture.

Lokalni volonterski centar (LVC) – organizacija je koja djeluje na području jedne ili više općina ili grada, čije aktivnosti minimalno obuhvaćaju promoviranje vrijednosti volontiranja, razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada i obrazovanje građana o volontiranju.

Regionalni volonterski centar (RVC) – organizacija je koja posjeduje višegodišnje iskustvo, znanje i resurse za afirmaciju vrijednosti i prakse volontiranja, djelujući kao regionalni resursni centar koji obuhvaća sljedeće aktivnosti: promoviranje vrijednosti volontiranja, informiranje i savjetovanje, obrazovanje o menadžmentu volontera, obrazovanje građana o volontiranju, razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada, zagovaranje i zastupanje, istraživanja o volontiranju, pružanje podrške lokalnim volonterskim centrima.

Kontakti regionalnih volonterskih centara

Regionalni Volonterski centar Split

Udruga „MI“ - Split
www.vcst.info

Regionalni Volonterski centar Zagreb

Volonterski Centar Zagreb
www.vcz.hr

Regionalni Volonterski centar Rijeka

Udruga za razvoj civilnog društva SMART
www.volonterski-centar-ri.org